Γράμμα στον Δήμαρχο

Γράμμα στον Δήμαρχο

Εδώ μπορείτε να θέσετε στον δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς σας για όποιο θέμα σας απασχολεί ως δημότες.Τα ερωτήματα  θα πρέπει να είναι  διατυπωμένα με σαφήνεια και κοσμιότητα  και να αφορούν αποκλειστικά σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες της   πόλης μας  . Ερωτήματα διατυπωμένα με τρόπο  προσβλητικό η  που εμπεριέχουν υβριστικούς όρους, ρατσιστικά η ομοφοβικά σχόλια, απορρίπτονται εξαρχής.
Προκρίνονται προς δημοσίευση κυρίως  ερωτήματα που ενδιαφέρουν όσο το δυνατόν  μεγαλύτερο αριθμό δημοτών.
Το περιεχόμενο των επιστολών θα δημοσιεύεται χωρίς το όνομα του συντάκτη, τα στοιχεία του οποίου όμως θα πρέπει απαραιτήτως να γνωστοποιούνται στους διαχειριστές. Τέλος απαραίτητη είναι και η υπόδειξη τρόπου επικοινωνίας με το συντάκτη για την περίπτωση που χρειαστούν διευκρινίσεις εκ μέρους του.

Η σελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης και προώθησης προς απάντηση,   επιλεγμένου αριθμού επιστολών/ερωτημάτων. Η επιλογή θα γίνεται κατά  την κρίση  των διαχειριστών, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιήσουν τους λόγους απόρριψης.
Το περιεχόμενο των ερωτημάτων ή τυχόν παράπονα και καταγγελίες, απηχούν τις  απόψεις  αποκλειστικά του συντάκτη του ερωτήματος, ο οποίος αυτός και μόνον αυτός  ευθύνεται  για την ορθότητα η μη, όσων παραθέτει. . Η σελίδα δεν φέρει ευθύνη για τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις  , ούτε ενστερνίζεται  απαραίτητα το περιεχόμενό τους.