Σχολικά νέα

Εδώ θα βρείτε  ανακοινώσεις , αποτελέσματα, εκδηλώσεις μαθητικών κοινοτήτων. Εκτός από τις δικές μας αναρτήσεις, θα χαρούμε να δεχτούμε αρθρα και ειδήσεις, σχόλια, υποδείξεις η και  καταγγελίες από γονείς ή μαθητές , Συλλόγους  γονέων ,η  Σύλλογους διδασκόντων που θα αφορούν αποκλειστικά τις δραστηριότητες τους στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.Απαραίτητη προϋπόθεση κάθε σχόλιο η ανάρτηση να […]

Continue Reading